Aastaaruande koostamine

alates 75 EUR
täpsus
fookus
meeskonnatöö
Fedelta OÜ
Iga Eestis registreeritud ettevõte peab esitama oma aastaraporti Äriregistrile kuue kuu jooksul pärast finantsaasta lõppu. See nõue kehtib kõigi Eestis registreeritud ettevõtete kohta, isegi kui ettevõttel polnud finantsaasta jooksul tegevust.

Aastaraporti esitamise tähtaeg on enamikul juhtudel 30. juuni, ehk kuue kuu jooksul pärast ettevõtte finantsaasta lõppu.

Kui teie finantsaasta ei lange kokku kalendriaastaga 01.01–31.12, sõltub aastaraporti esitamise tähtaeg teie finantsaasta lõpust.

Aastaraporti kohustuslikeks osadeks on juhatuse tegevusaruanded, bilanss, ettevõtte kasumiaruanne ja ettevõtte kapitali muutuste aruanne.

Kuidas toimub aastaraporti esitamine?

1
Te saadate meile pangaväljavõtte PDF-vormingus e-posti teel aadressile info@fedelta.ee

2
Me teeme teile hinnapakkumise
3
Valmistame ette aastaraporti ja vajadusel esitame täpsustavaid küsimusi
4
Sisestame aastaraporti äriregistrisse ja allkirjastame selle

Terve protsess võtab aega 7 kuni 30 kalendripäeva.

Miks ei tohi aastaaruande esitamist viimasele hetkele jätta?
  • Aastaaruanne on oluline tööriist, mis aitab teil hinnata varasemaid saavutusi ja planeerida teie ettevõtte tulevasi samme.
  • Õigeaegne aruande ettevalmistamine ja esitamine aitavad vältida kiirustamist ja üleliigset stressi ning säästa teie aega.
  • Tähtaegadest kinnipidamine aitab vältida trahve ja muid negatiivseid tagajärgi ning säilitada teie finantsstabiilsust.
  • Õigeaegne aruande esitamine näitab teie vastutustundlikkust ja professionaalsust välise huvipoolte, nagu investorid, laenuandjad ja kliendid, ees.
Meie hinnakiri
alates 75 €
Aastaaruande koostamine
(eesti keel)
Tellima
alates 150 €
Tegevusarvestuse aastaaruande koostamine
(eesti ja inglise keeles)
Tellima
Algkonsultatsioon
Miks meid valitakse
+ Kompetentsus
Igal meie kaastöötajal on kõrge finantsteadlikkuse aste
+ Kogemus
Töötame maksuauditi raamatupidamisarvestuse sfääris alates 2011. aastast
+ Aktuaalsus
Pidev uuenduste jälgimine seadusandluses ja finantsvaldkonnas
+ Teenuste kvaliteedikontroll
Peame kinni sise-eeskirjadest. Viime läbi töötajate töötulemuste kontrolli.
+ Automatiseerimine
Rakendame automatiseeritud protsesse, mis säästavad teie tööaega ja raha
Meie kliendid